Αγαπητέ χρήστη,

στο παρόν έγγραφο περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες που έχουμε θεσπίσει και εφαρμόζουμε για να εξασφαλίσουμε την ορθή προστασία των προσωπικών δεδομένων που διαχειριζόμαστε.

Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε κατά την λειτουργία μας την εμπιστοσύνη των εμπλεκομένων μερών, τη διαφάνεια για τον τρόπο λειτουργίας μας και την ειλικρίνεια για την επεξεργασία των δεδομένων.

1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα AthleticDB είναι το διακριτικό γνώρισμα της ατομικής επιχείρησης του Χρυσολόγη Βασιλειά του Αριστείδη, με Α.Φ.Μ 136066106.
Μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω των παρακάτω μεθόδων:

Τηλ. +30 6971881442
Email: [email protected]

Κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας, την χρήση της Ηλεκτρονικής μας Πλατφόρμας (η έννοια Ηλεκτρονική Πλατφόρμα περιλαμβάνει την ιστοσελίδα, τις εφαρμογές, την βάση δεδομένων, τα προγράμματα διασύνδεσης και εν γένει το λογισμικό και υλισμικό των υπηρεσιών που παρέχει η AthleticDB), την χρήση της βάσης δεδομένων μας και την χρήση των υπηρεσιών μας, συμφωνείτε με την παρούσα πολιτική απορρήτου.

Ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων, καθορίζουμε τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως και τους σκοπούς και τα μέσα με τα οποία διενεργείται η επεξεργασία αυτή. Κάθε πράξη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων υπάγεται στους κανόνες, που αναπτύσσονται στο παρόν έγγραφο.

Ως υπεύθυνοι επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είμαστε υπεύθυνοι, ώστε όλες οι δραστηριότητες επεξεργασίας που τελούμε να είναι σύμφωνες με τις νομικές απαιτήσεις, αλλά και με την εύλογη προσδοκία σας για επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από την AthleticDB την προστασία του απορρήτου των συναλλαγών ή οτιδήποτε σχετικό, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected].

Το απόρρητο είναι δικαίωμά σας και για αυτόν τον λόγο ως Χρήστης έχετε την επιλογή σχετικά με το ποιες πληροφορίες θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Όπως είναι λογικό, χρειαζόμαστε συγκεκριμένες πληροφορίες για την παροχή των υπηρεσιών μας και την εκπλήρωση της σύμβασής μας που έχουμε συμφωνήσει. Ωστόσο, αυτό δεν απαιτεί πάντοτε όλα τα δεδομένα που μπορείτε να μας διαθέσετε.

Μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για να περιορίσετε τις πληροφορίες που μας διαθέτετε:

  • Cookies: Μπορείτε να εγκαταστήσετε περισσότερες πρόσθετες εφαρμογές (add-ons) στο πρόγραμμα περιήγησης που αποκλείουν τα μη απαραίτητα cookies. Αυτό δε θα σας επιτρέπει να βλέπετε διαφημίσεις του ενδιαφέροντός σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies πατήστε εδώ.
  • Διαφήμιση: Εάν δε θέλετε να λαμβάνετε ενημερωτική επικοινωνία από εμάς, μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα μπορέσουμε να σας στείλουμε συναρπαστικές προσφορές, πληροφορίες και στοιχεία για την δράση μας.
  • Καμία κοινοποίηση δεδομένων: Αν δε θέλετε να μοιραστείτε καθόλου πληροφορίες μαζί μας είναι και αυτό επιλογή σας. Σε αυτή την περίπτωση περιορίζεται την δυνατότητά μας να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Ως πρόσωπο του οποίου επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση των ακόλουθων δικαιωμάτων ανά πάσα στιγμή:

α. Δικαίωμα πρόσβασης
Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε για τα δεδομένα που αποθηκεύουμε σχετικά με εσάς, τα δεδομένα που έχουμε πράγματι αποθηκευμένα και τον τρόπο επεξεργασίας αυτών.

β. Δικαίωμα διόρθωσης
Εάν παρατηρήσετε ότι τα αποθηκευμένα δεδομένα είναι εσφαλμένα, μπορείτε πάντα να μας ζητήσετε να τα διορθώσουμε. Το δικαίωμα διόρθωσης πρέπει πάντοτε να γίνεται υπέρ της ορθής καταγραφής των στοιχείων σας. Ως AthleticDB έχουμε ορίσει διαδικασίες και μεθόδους ελέγχου των στοιχείων που επεξεργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών.

γ. Δικαίωμα διαγραφής
Μπορείτε να μας ζητήσετε ανά πάσα στιγμή να διαγράψουμε τα δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει για εσάς. Σε περίπτωση, όμως κατά την οποία τα δεδομένα σας έχουν εισαχθεί στην AthleticDB από κάποια Αθλητική Ομοσπονδία ή Σωματείο, αυτό ενδέχεται να επηρεάσει την έννομη σχέση σας με την αντίστοιχη Ομοσπονδία ή το Σωματείο. Για τις τυχόν επιπτώσεις της άσκησης του δικαιώματος διαγραφής στο πρόσωπό σας επικοινωνήστε με την αρμόδια Ομοσπονδία ή Σωματείο.

δ. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Αν δε θέλετε να διαγράψετε τα δεδομένα σας, αλλά ταυτόχρονα δεν επιθυμείτε να τα επεξεργαστούμε περαιτέρω, μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σε αυτήν την περίπτωση, θα αρχειοθετήσουμε τα δεδομένα σας και θα τα ενσωματώσουμε εκ νέου στα λειτουργικά μας συστήματα μόνο αν το επιθυμείτε. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας. Σε πιθανή χρήση των υπηρεσιών μας θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας ξανά.

ε. Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων
Mπορείτε να μας ζητήσετε να αποστείλουμε σε εσάς ή άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας τα αποθηκευμένα προσωπικά δεδομένα σε μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Στο πλαίσιο αυτό, τα στοιχεία θα σας δοθούν σε κατάλληλη ψηφιακή μορφή.

στ. Δικαίωμα ένστασης κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας
Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή ή να αντιταχθείτε στην περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας. Αυτό περιλαμβάνει, επίσης, την τυχόν εναντίωση στην επεξεργασία που πραγματοποιούμε χωρίς τη συγκατάθεσή σας, αλλά με βάση το έννομο συμφέρον μας. Μπορείτε να αντιταχθείτε στη μελλοντική λήψη ενημερωτικής επικοινωνίας ανά πάσα στιγμή.
Αν δε συμφωνείτε με έναν από τους σκοπούς επεξεργασίας που βασίζονται στο έννομο συμφέρον μας ή θέλετε να αντιταχθείτε σε αυτό, μπορείτε να διατυπώσετε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή. Στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected]. Εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα θα επανεξετάσουμε την επεξεργασία και είτε θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας για το σκοπό αυτό είτε θα σας παρέχουμε εξηγήσεις και τις αιτίες για τις οποίες προβήκαμε στην επεξεργασία αυτή και του λόγους που αξίζει να συνεχίσουμε την επεξεργασία αυτή.

ζ. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων
Η AthleticDB επεξεργάζεται, επίσης, τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο των αλγορίθμων, προκειμένου να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες μας. Φυσικά, έχετε το δικαίωμα να μην υποβάλλεστε σε αποφάσεις που βασίζονται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία.

η. Δικαίωμα καταγγελίας
Εάν πιστεύετε ότι έχουμε κάνει κάποιο λάθος με τα προσωπικά σας δεδομένα ή τα δικαιώματά σας, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή ανά πάσα στιγμή.

 

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την AthleticDB στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected] οποιαδήποτε στιγμή.

 

Τα αιτήματα για άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας ολοκληρώνονται εντός 30 ημερών και παρέχονται δωρεάν. Όταν τα αιτήματα υποβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα, παρέχουμε τις πληροφορίες σε μία κοινά χρησιμοποιούμενη ηλεκτρονική μορφή, εκτός αν έχει ζητηθεί σε διαφορετική μορφή. Παρόλο που παρέχουμε τις ζητούμενες πληροφορίες χωρίς χρέωση, τυχόν επιπλέον αντίγραφα ή / και επανάληψη του ίδιου αιτήματος από το υποκείμενο ενδέχεται να επιβαρυνθούν με ένα λογικό διοικητικό κόστος. Η AthleticDB έχει πάντα ως στόχο να παρέχει τις ζητούμενες πληροφορίες όσο το δυνατόν συντομότερα, αλλά το αργότερο μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης. Ωστόσο, όταν η ανάκτηση ή παροχή των πληροφοριών είναι ιδιαίτερα περίπλοκη ή υπόκειται σε έγκυρη καθυστέρηση, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά ένα επιπλέον μήνα. Σε αυτή την περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε με επιστολή εντός 30 ημερών και θα σας κρατάμε ενήμερους για τους λόγους αυτής της καθυστέρησης.

Τα δεδομένα που επεξεργάζεται η AthleticDB τα συλλέγουμε με τους ακόλουθους δύο τρόπους:

1. Ο κάθε χρήστης που συνδέεται, αποκτά πρόσβαση και χρησιμοποιεί την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα εισάγει διάφορα στοιχεία που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών μας. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν και προσωπικά δεδομένα. Όλα τα στοιχεία που συλλέγονται από την AthleticDB είναι τα ελάχιστα απαραίτητα για την ορθή, αποτελεσματική και επιτυχή παροχή των υπηρεσιών μας.

2. Η AthleticDB συνάπτει συμβάσεις συνεργασίας με αθλητικές ομοσπονδίες, αθλητικά σωματεία και άλλα αθλητικά νομικά πρόσωπα για την παροχή των υπηρεσιών της. Οι αντισυμβαλλόμενοι ορίζουν εκπροσώπους, οι οποίοι έχουν την εξουσία και την ευθύνη εισαγωγής δεδομένων στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα της AthleticDB. Η AthleticDB έχει παράσχει ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες και εκπαίδευση για την ορθή λήψη συναίνεσης των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων από τους αντισυμβαλλόμενούς της. Επίσης, η AthleticDB έχει παράσχει ειδικές οδηγίες και εκπαίδευση στους εκπροσώπους των αντισυμβαλλόμενων για τον έλεγχο της ακρίβειας των δεδομένων που εισάγονται στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα.

Στην ακόλουθη περιγραφή των δραστηριοτήτων επεξεργασίας, αναφερόμαστε σε κάθε κατηγορία προσωπικών δεδομένων. Μια κατηγορία περιλαμβάνει πολλά προσωπικά δεδομένα, τα οποία επεξεργαζόμαστε ταυτόχρονα στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου σκοπού.

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες βάσει των οποίων μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητά σας ή να καταστεί αναγνωρίσιμη και προσδιορίζουν το πρόσωπό σας και την προσωπικότητά σας.

Γενικά, επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων για τους εξής λόγους:

Στοιχεία επικοινωνίας:
Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Λόγος:
Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας, συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα επειδή πρέπει να γνωρίζουμε με ποιον μιλάμε και για ποιο λόγο ώστε να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε.

Δεδομένα προφίλ (βασικά δεδομένα):
Όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κωδικός πρόσβασης, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση IP, προσωπικά δεδομένα Χρηστών της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, τα οποία περιλαμβάνουν κάθε στοιχείο ταυτοποίησης και αναφοράς σε πρόσωπα που δύνανται να δημιουργούν λογαριασμό (προφίλ) στην AthleticDB.

Λόγος:
Αυτά τα δεδομένα είναι τα βασικά δεδομένα σας, τα οποία χρειαζόμαστε οπωσδήποτε για τις υπηρεσίες μας. Χωρίς διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / αριθμό τηλεφώνου και κωδικό πρόσβασης, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ένα προφίλ. Μαζί με το όνομά σας, αυτά είναι τα βασικά δεδομένα σας.
Όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών, αυτή η κατηγορία προσωπικών πληροφοριών χρησιμοποιείται την έγκαιρη ανίχνευση ύποπτης συμπεριφοράς και την αποφυγή παράνομης επεξεργασίας δεδομένων ή άλλης παράνομης ή παράτυπης συμπεριφοράς.

Πληροφορίες συσκευής και δεδομένα πρόσβασης:
Αναγνωριστικό συσκευής, λειτουργικό σύστημα και αντίστοιχη έκδοση, ώρα πρόσβασης, πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση στο διαδίκτυο (διεύθυνση IP).

Λόγος:
Σε κάθε πρόσβαση αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται από εμάς για τεχνικούς λόγους. Χρησιμοποιούμε επίσης μέρος αυτών των πληροφοριών για την έγκαιρη ανίχνευση ύποπτης συμπεριφοράς και την αποφυγή παράνομης επεξεργασίας δεδομένων ή άλλης παράνομης ή παράτυπης συμπεριφοράς.

Δεδομένα επικοινωνίας:
Όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, αναγνωριστικό συσκευής.

Λόγος:
Αυτή η κατηγορία προσωπικών πληροφοριών χρησιμοποιείται επίσης για να επικοινωνήσουμε μαζί σας στην περίπτωση που υφίσταται ζήτημα με τα καταχωρηθέντα από εσάς στοιχεία.

Δεδομένα ταυτοποίησης αθλητών και προπονητών:
Όνομα, επώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, εθνικότητα και υπηκοότητα, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, νούμερο και ημερομηνία δελτίου όπως και τις μεταγραφές του, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, πιστοποιητικό γέννησης, φωτογραφία.

Λόγος:
Για να είναι δυνατή η παροχή των υπηρεσιών έκδοσης δελτίου αθλητή, διοργάνωσης πρωταθλημάτων και αγώνων και εν γένει οι βασικές υπηρεσίες που παρέχουμε χρειαζόμαστε τα στοιχεία αυτά που είναι απαραίτητα για την αθλητική δράση κάθε αθλητή.

Δεδομένα Σωματείων:
Επωνυμίες Σωματείων, στοιχεία επικοινωνίας, φορολογικά στοιχεία, στοιχεία της ΓΓΑ (κωδικός ΓΓΑ, φίλαθλη ιδιότητα κ.α.), λίστα με τα σωματεία που έχουν ενημερωμένη την ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΓΓΑ, λίστα προπονητών, λίστα αθλητών.

Λόγος:
Για να είναι δυνατή η παροχή υπηρεσιών που περιγράφονται στους όρους χρήσης μας (βάση δεδομένων, διοργάνωσης πρωταθλημάτων, λογιστική διαχείριση βιβλίων Σωματείων κ.ο.κ.) απαιτείται η πλήρης ταυτοποίηση των Σωματείων που συνεργαζόμαστε και καταχώρηση των στοιχείων αυτών.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα αυστηρά και μόνο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου. Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στο να λαμβάνονται υπόψη όλες οι κατευθυντήριες γραμμές για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η AthleticDB κυριότερα αποδίδει βαρύνουσα σημασία στη διαφάνεια, δηλαδή για εμάς είναι σημαντικό κάθε συναλλασσόμενος να γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας μας. Ως εκ τούτου, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο αν αυτό είναι νόμιμο και αν εύλογα αναμένετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία. Αν, κατά την αξιολόγηση, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η επεξεργασία δεν είναι εύλογα αναμενόμενη, θα πραγματοποιήσουμε την επεξεργασία μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Δημιουργία λογαριασμού, εγγραφή μέσω του συστήματος ενιαίας πρόσβασης, διαχείριση του προφίλ σας
Για να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη. Μεγάλο μέρος των δεδομένων που μας διαβιβάζετε, τα συλλέγουμε αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα μας. Παρ ‘όλα αυτά, προσπαθούμε να διατηρήσουμε όσο το δυνατόν μικρότερο όγκο δεδομένων. Μπορείτε να μας βοηθήσετε, διαβιβάζοντας μας μόνο τα απαραίτητα δεδομένα που χρειαζόμαστε για να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις.

Δημιουργία λογαριασμού
Κατά τη δημιουργία ενός λογαριασμού χρήστη θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τα βασικά δεδομένα σας. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο, καθώς δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα προφίλ χρήστη χωρίς αυτά τα δεδομένα. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός τηλεφώνου σας είναι ιδιαίτερα σημαντικά δεδομένα, καθώς μπορούμε θα τα χρησιμοποιήσουμε την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε. Επιπλέον, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να επιλέξετε προσεκτικά τον κωδικό πρόσβασής σας. Μην χρησιμοποιείτε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης σε πολλούς ιστότοπους και ακολουθείστε τη πολιτική που έχουμε ορίσει.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:
Δεδομένα προφίλ (βασικά δεδομένα)
Πληροφορίες συσκευής και δεδομένα πρόσβασης

Νομική βάση:
Άρθρο 6 παράγραφος 1 β) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, εκτέλεση της σύμβασης

Σύνδεση
Αν έχετε ήδη λογαριασμό χρήστη, θα πρέπει να εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:
Δεδομένα προφίλ (βασικά δεδομένα)

Νομική βάση:
Άρθρο 6 παράγραφος 1 β) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, εκτέλεση της σύμβασης για την εγγραφή,
Άρθρο 6 παράγραφος 1 στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, έννομο συμφέρον για τα μέτρα ασφαλείας.

Στοιχεία του (λογαριασμού) προφίλ σας
Μπορείτε να συνδεθείτε στο προφίλ σας ανά πάσα στιγμή και να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, όπως το όνομα ή τον αριθμό τηλεφώνου. Για να αλλάξετε οποιοδήποτε από τα στοιχεία αυτά επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected]

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:
Δεδομένα προφίλ (βασικά δεδομένα)
Πληροφορίες συσκευής και δεδομένα πρόσβασης
Πληροφορίες επεξεργασίας
Δεδομένα επικοινωνίας
Δεδομένα ταυτοποίησης αθλητών και προπονητών
Δεδομένα Σωματείων

Νομική βάση:
Άρθρο 6 παράγραφος 1 β) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, εκτέλεση της σύμβασης

Χρήση υπηρεσιών βάσης δεδομένων
Μόλις καταχωρίσετε επιτυχώς και αποφασίσετε να πραγματοποιήσετε την χρήση της βάσης δεδομένων AthleticDB, θα αποθηκεύσουμε όλες τις καταχωρημένες πληροφορίες στο προφίλ σας και θα τις επεξεργαστούμε περαιτέρω ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις υπηρεσίες μας προς εσάς. Όταν υποβάλλετε σχετικό αίτημα για υπηρεσία της AthleticDB, τα προσωπικά σας δεδομένα μεταφέρονται στη βάση δεδομένων μας και από εκεί σε άλλα συστήματα για περαιτέρω επεξεργασία.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:
Στοιχεία επικοινωνίας
Δεδομένα τοποθεσίας
Πληροφορίες συσκευής και δεδομένα πρόσβασης
Δεδομένα ταυτοποίησης αθλητών και προπονητών
Δεδομένα Σωματείων

Νομική βάση:
Άρθρο 6 παράγραφος 1 β) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, εκτέλεση της σύμβασης

Προσωρινή μνήμη
Αφού συνδεθείτε στο προφίλ σας και προβείτε σε ενέργειες στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα θα αποθηκευτούν στο προφίλ σας. Αν κατά λάθος κλείσετε τον περιηγητή ή την εφαρμογή σας, μπορείτε να συνεχίσετε από το τελευταίο σημείο της πλοήγησής σας. Οι τελευταίες πληροφορίες αποθηκεύονται σε κατάλληλο αποθηκευτικό χώρο (π.χ. cookie, κ.α.).

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:
Δεδομένα προφίλ (βασικά δεδομένα)
Πληροφορίες συσκευής και δεδομένα πρόσβασης
Δεδομένα ταυτοποίησης αθλητών και προπονητών
Δεδομένα Σωματείων

Νομική βάση:
Άρθρο 6 παράγραφος 1 στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, έννομο συμφέρον
Το έννομο συμφέρον είναι να σας προσφέρουμε μια καλύτερη εμπειρία, όπου μπορείτε να συνεχίσετε εύκολα την χρήση των υπηρεσιών μας με προγράμματα περιήγησης ή εφαρμογές που έχουν κλείσει τυχαία.

Διαφήμιση και μάρκετινγκ, άμεσο μάρκετινγκ και ενημερωτική επικοινωνία
Αν μας έχετε διαθέσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας κατά την εγγραφή και/ή αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, διατηρούμε το δικαίωμα να σας στέλνουμε τακτικές προσφορές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρόμοιων αγαθών ή υπηρεσιών που έχετε ήδη αγοράσει. Το περιεχόμενο των ενημερωτικών επικοινωνιών μας διαφέρει, καθώς οι τεχνολογίες και τα κριτήρια που χρησιμοποιούμε για να σχεδιάσουμε τις επικοινωνίες μας και να κατηγοριοποιήσουμε τους χρήστες μας σε ομάδες διαφοροποιούνται.
Αυτή είναι μια διαδικασία δημιουργίας προφίλ κατά την οποία επεξεργαζόμαστε αυτόματα τα δεδομένα σας. Η συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση πελατών μπορεί να έχει νομική ή άλλη σημαντική επίπτωση σε εσάς, εάν λαμβάνετε ορισμένες ενημερωτικές επικοινωνίες που δεν περιλαμβάνονται σε άλλες καμπάνιες.
Εάν η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων οδηγεί σε αρνητικό αποτέλεσμα για εσάς και δεν συμφωνείτε με αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση [email protected]. Σε αυτή την περίπτωση, θα αξιολογήσουμε μεμονωμένα την υπόθεσής σας.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:
Δεδομένα επικοινωνίας
Δεδομένα τοποθεσίας
Πληροφορίες Παραγγελίας
Δεδομένα ταυτοποίησης αθλητών και προπονητών
Δεδομένα Σωματείων

Νομική βάση:
Η επεξεργασία δεδομένων γίνεται αποκλειστικά με βάση το έννομο συμφέρον μας για εξατομικευμένη διαφήμιση σύμφωνα με το άρ. 6 παρ. 1 (στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Εάν έχετε εναντιωθεί στη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για το σκοπό αυτό, δεν θα σας στείλουμε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δικαιούστε να αντιταχθείτε στη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για τους προαναφερθέντες διαφημιστικούς σκοπούς ανά πάσα στιγμή και με μελλοντική ισχύ είτε μέσα από κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα που σας στέλνουμε, είτε μέσω του προφίλ σας είτε ενημερώνοντάς μας στο [email protected]. Σ’ αυτή την περίπτωση, η χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για διαφημιστικούς σκοπούς θα διακοπεί αμέσως.

Cookies
Προκειμένου η επίσκεψη στον δικτυακό μας τόπο/την εφαρμογή μας να είναι ελκυστική και να καταστεί δυνατή η χρήση ορισμένων λειτουργιών, χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies σε διάφορες σελίδες. Αυτά είναι μικρά αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον περιηγητή σας. Ορισμένα από τα cookies που χρησιμοποιούμε διαγράφονται με το πέρας της περιόδου λειτουργίας του περιηγητή, δηλαδή μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης (τα λεγόμενα session cookies). Άλλα cookies παραμένουν στη συσκευή σας και μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε τον περιηγητή σας κατά την επόμενη επίσκεψή σας (μόνιμα cookies). Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τις ρυθμίσεις των cookies, ή μέσω του ενημερωτικού πλασίου (cookies banner) ή τέλος από την πολιτική cookies στην ιστοσελίδα μας και να αποφασίζετε μεμονωμένα για την αποδοχή ή την απόκλισή τους για συγκεκριμένες περιπτώσεις ή γενικά. Η μη αποδοχή των cookies μπορεί να περιορίσει τη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας.
Νομική βάση:
Εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται με τη συγκατάθεσή σας, η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 (α) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, δηλαδή τη συγκατάθεσή σας. Διαφορετικά, η επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 (στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.
Το έννομο συμφέρον μας έγκειται στον προαναφερθέντα σκοπό.

Πρόληψη της απάτης και ασφάλεια της πλατφόρμας μας
Προκειμένου να προστατέψουμε τους χρήστες μας και την πλατφόρμα μας από πιθανές επιθέσεις, παρακολουθούμε συνεχώς τις δραστηριότητες στον ιστότοπό μας. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε διάφορα τεχνικά μέσα για να διασφαλίσουμε ότι οι ύποπτες συμπεριφορές εντοπίζονται και αντιμετοπίζονται εγκαίρως. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, χρησιμοποιούνται παράλληλα αρκετοί μηχανισμοί παρακολούθησης που εμποδίζουν τους πιθανούς εισβολείς από μια πιθανή πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας.

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι ημι-αυτοματοποιημένη και μπορεί να έχει νομικές συνέπειες για τον ενδιαφερόμενο ή να τον επηρεάζει με παρόμοιο τρόπο. Εάν η ημι-αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων οδηγεί σε αρνητικό αποτέλεσμα για εσάς και δεν συμφωνείτε με αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση [email protected]. Σε αυτή την περίπτωση, θα αξιολογήσουμε μεμονωμένα την υπόθεσή σας.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:
Πληροφορίες συσκευής και δεδομένα πρόσβασης
Στοιχεία επικοινωνίας
Στοιχεία Πληρωμής
Πληροφορίες Παραγγελίας
Πληροφορίες για τα κουπόνια
Δεδομένα ταυτοποίησης αθλητών και προπονητών
Δεδομένα Σωματείων

Νομική βάση:
Άρθρο 6 παράγραφος 1 (στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, Έννομο Συμφέρον

Ποτέ δεν παρέχουμε τα δεδομένα σας σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη. Ωστόσο, στο πλαίσιο των εργασιών μας, λαμβάνουμε υπηρεσίες από παρόχους υπηρεσιών δίνοντάς τους περιορισμένη και αυστηρά ελεγχόμενη πρόσβαση σε ορισμένα από τα δεδομένα μας. Ωστόσο, προτού διαβιβάσουμε προσωπικά δεδομένα σε αυτές τις εταιρίες-εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας, κάθε μεμονωμένη εταιρεία υποβάλλεται σε έλεγχο. Όλοι οι παραλήπτες δεδομένων πρέπει να πληρούν τις νομικές απαιτήσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων και να αποδείξουν το επίπεδο προστασίας των δεδομένων με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέσα.

Αποθήκευση δεδομένων
Σήμερα η επιλογή του χώρου και του τρόπου αποθήκευσης δεδομένων γίνεται με την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών διαδικτύου και αποθήκευσης δεδομένων (servers) από την εταιρία με την επωνυμία «Hetzner Online GmbH», η οποία εδρεύει στην Γερμανία, Industriestrasse 25, 91710 Gunzenhausen και η οποία έχει λάβει την Πιστοποίηση ISO/IEC 27001:2013. Η διαδικασία που ακολουθείται παρέχει πλήρη και σύγχρονα εχέγγυα ασφαλούς μετάδοσης, αναπαραγωγής, μεταφοράς και αποθήκευσης αρχείων και προσωπικών δεδομένων. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά μετά εν ισχύ πρωτόκολλα ασφαλείας μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία της AthleticDB.
Η AthleticDB διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει το σύνολο των δεδομένων που κατέχει και επεξεργάζεται σε άλλο ψηφιακό μέσο αποθήκευσης δεδομένων (προσβάσιμο μέσω διαδικτύου ή και μη) χωρίς να γνωστοποίησει σχετικά έκαστο Χρήστη. Σε κάθε περίπτωση μεταφοράς των δεδομένων σας από έναν σταθερό μέσο αποθήκευσης δεδομένων σε άλλο για εμπορικούς ή μη λόγους, λαμβάνεται κάθε εφικτό μέτρο ασφαλείας για να διασφαλισθεί η ασφάλεια και ακρίβεια των δεδομένων σας.

Πάροχοι υπηρεσιών
Χρησιμοποιούμε διαφορετικούς παρόχους υπηρεσιών εκτελούντες επεξεργασία δεδομένων για τις καθημερινές μας δραστηριότητες επεξεργασίας. Αυτοί επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 28 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και δεν έχουν καμία αξίωση σχετικά με αυτά. Παρακολουθούμε τους εκτελούντες την επεξεργασία και συνεργαζόμαστε μόνο με αυτούς που πληρούν τα υψηλές απαιτήσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων που θέτουμε.
Επειδή χρησιμοποιούμε διαφορετικούς εκτελούντες επεξεργασία δεδομένων τους οποίους μπορεί να μεταβάλλουμε κατά διαστήματα, δεν είναι εφικτό να εντοπιστούν συγκεκριμένοι παραλήπτες προσωπικών πληροφοριών. Ωστόσο, αν σας ενδιαφέρει, θα μοιραστούμε τις λεπτομέρειες του(ων) εκτελούντος(ων) επεξεργασία που χρησιμοποιείται τη δεδομένη περίοδο, κατόπιν αιτήματος.

Τρίτα μέρη
Εκτός από τους εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων, συνεργαζόμαστε επίσης με τρίτους, στους οποίους διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά δε δεσμεύονται από τις οδηγίες μας. Αυτοί είναι, για παράδειγμα, οι σύμβουλοί μας, οι δικηγόροι ή οι φοροτεχνικοί που λαμβάνουν τα στοιχεία σας από εμάς βάσει συμβολαίου και επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα για νομικούς λόγους ή για να προστατεύσουν τα συμφέροντά μας.
Σε καμία περίπτωση δεν πωλούμε ή ενοικιάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Αυτό δεν θα πραγματοποιηθεί ποτέ χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Εισαγγελικές παραγγελίες, Εισαγγελικές Αρχές, Δικαστικές Αποφάσεις και νομικές διαδικασίες
Δυστυχώς, μπορεί να συμβεί μερικοί από τους χρήστες και τους παρόχους υπηρεσιών μας να μη συμπεριφέρονται νόμιμα και να επιθυμούν να μας βλάψουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν υποχρεούμαστε μόνο να παραδίδουμε προσωπικά δεδομένα βάσει νομικών υποχρεώσεων, είναι επίσης προς το συμφέρον μας να προλαμβάνουμε τις ζημίες, να ισχυροποιούμε τους ισχυρισμούς μας και να απορρίπτουμε αδικαιολόγητες αξιώσεις.

Επεξεργασία δεδομένων εκτός της ΕΕ
Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας κυρίως εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Ωστόσο, ορισμένοι από τους προαναφερθέντες φορείς παροχής υπηρεσιών μας βρίσκονται εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ.
Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων θέτει υψηλές απαιτήσεις για τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ και ΕΟΧ). Όλοι οι παραλήπτες δεδομένων μας πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές. Πριν μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε πάροχο υπηρεσιών σε τρίτες χώρες, κάθε πάροχος υπηρεσιών αξιολογείται πρωτίστως για το επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Μόνο εάν μπορούν να αποδείξουν επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων, θα επιλεχθούν ως πάροχοι υπηρεσιών.
Ανεξάρτητα από το αν οι πάροχοι υπηρεσιών μας βρίσκονται εντός της ΕΕ/ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες, κάθε πάροχος υπηρεσιών πρέπει να υπογράψει μαζί μας συμφωνητικό επεξεργασίας δεδομένων. Οι πάροχοι υπηρεσιών εκτός ΕΕ/ΕΟΧ πρέπει να πληρούν πρόσθετες απαιτήσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, προσωπικά δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν σε παρόχους υπηρεσιών που πληρούν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Η Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι η τρίτη χώρα εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας (π.χ. Ισραήλ και Καναδά)
β. Ισχύουσες εγγυήσεις προστασίας δεδομένων:
Πρόκειται για συμβατικές ρήτρες που δεν μπορούν να τροποποιηθούν από τα συμβαλλόμενα μέρη και στις οποίες αναλαμβάνουν να εξασφαλίσουν επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων.
γ. Εγκεκριμένος μηχανισμός πιστοποίησης:
Σύμφωνα με διεθνείς συμφωνίες, οι εταιρείες μπορούν να πιστοποιηθούν σύμφωνα με καθορισμένα κριτήρια. Μία από αυτές τις πιστοποιήσεις είναι η Συμφωνία Ασφάλειας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ.

Θα μεταφέρουμε τα δεδομένα σας μόνο σε παρόχους υπηρεσιών που πληρούν τουλάχιστον μία από αυτές τις προϋποθέσεις. Αν μεταφέρουμε δεδομένα σε τρίτες χώρες, πρόκειται κυρίως για εταιρείες με έδρα τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ.

Γενικά, διαγράφουμε τα δεδομένα σας μετά την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έχουν συλλεχθεί. Οι ακριβείς κανόνες διαγραφής ορίζονται στις εθνικές διατάξεις περί διατήρησης δεδομένων. Μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης, τα αποθηκευμένα δεδομένα θα διαγραφούν. Θα διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αν το επιθυμείτε και μας ενημερώσετε σχετικά ή εάν παρέλθει το χρονικό διάστημα, όπως αυτό καθορίζεται στην μεταξύ μας σύμβαση συνεργασίας. Πριν συμβεί αυτό, θα λάβετε ξεχωριστή ειδοποίηση από εμάς στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι συνδεδεμένη με το λογαριασμό σας. Συνεπώς, παρά το αίτημά σας για διαγραφή των δεδομένων σας, ίσως χρειαστεί να αποθηκεύσουμε ορισμένα από τα δεδομένα λόγω νομικών απαιτήσεων. Σε αυτήν την περίπτωση, ωστόσο, θα περιορίσουμε τα δεδομένα σας από περαιτέρω επεξεργασία. Επιπλέον, θα συνεχίσουμε να αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας εάν έχουμε το δικαίωμα να το πράξουμε σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση έννομων αξιώσεων.
Mε την πρόσβαση και χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ο Χρήστης λογίζεται ότι αποδέχεται και συναινεί στην χρήση “cookies”. “Cookies” είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή (browser) του Χρήστη κατά την πλοήγησή του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν την τελευταία, για την προηγούμενη δραστηριότητά του.  Τα περισσότερα από τα διαθέσιμα προγράμματα πλοήγησης στο διαδίκτυο αυτόματα δέχονται «cookies», αλλά ο Χρήστης μπορεί κατά κανόνα να διαφοροποιήσει την διάταξη του προγράμματός του, προκειμένου να εμποδίσει την συγκεκριμένη λειτουργία. Αν δεν επιθυμείτε να δέχεστε «cookies»,  παρακαλούμε να αναφερθείτε στο αρχείο “help” του πλοηγού σας στο Internet για να μάθετε πώς θα μπλοκάρετε όλα τα «cookies» ή θα δέχεστε προειδοποίηση πριν από την εγκατάσταση  ενός «cookie».
Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτή την πολιτική προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις. Θα σας ενημερώσουμε για οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές, όπως αλλαγές σκοπών ή τη χρήση νέων σκοπών επεξεργασίας.

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2023